Drenážní geotextilie

Pokud jsou nitě (pramence) v jednom směru přímé, jedná se o geotextilii s přímo orientovanou strukturou (directly oriented structure – DOT). Podle funkce v konstrukci dělíme geotextilie na separační, filtrační, ochranné, drenážní nebo výztužné. Separační, filtrační, ochranná, drenážní a výztužná funkce geotextílií.

Drenážní geokompozity jsou nejběžnějšími výrobky z kategorie geokompozitů. Toto drenážní jádro je potaženo z jedné nebo obou stran geotextilií či fólií.

Geotextilie plní fukci filtrační a separační, případně také . Díky rovnoměrnému rozložení pórů umožňuje geotextilie rovnoměrný průchod vody a zabraňuje pronikání pevných částic z . Zemní tkaniny pro stavební účely, ochranné, filtrační, drenážní. Prodej kvalitních geotextilii realizujeme po celé ČR. NETEX M 3je netkaná geotextilie vyrobená z recyklovaného polyesteru.

Výrobek je použitelný v mnoha oblastech stavebnictví a to jako filtrační, separační, ochranná nebo drenážní vrstva. Drenáž je vhodné vést podél všech stěn, které budou v kontaktu se zeminou. Fungující celek tvoří několik prvků, který spolupůsobením odvádí prosakující vodu.

Drenážní potrubí, nejčastěji o průměru 1mm a uložené ve spádu, je nutné obsypat štěrkopískem a celé zabalit do drenážní geotextilie. GEOSack – průměr trubky – mm. Běžná cena: 2Kč, sleva -1. Použití tohoto výrobku může zrychlit výstavbu a přinést úspory. Protože otvory pro vstup vody leží ve . Kó Název, Jednotka, Hmotnost, Cena bez DPH.

INBELEZA DLAŽBA BEST – BELEZA, povrch sametový, ARABICA 8cm, m 5. RDR5 DRENÁŽNÍ roura DN flexibilní = černá = (kotouč-50bm), bm, 0. RDR50BP, DRENÁŽNÍ roura DN flexibilní bez perforace- plná (kot.-50bm), bm, 0. Dle typu je vyrobena z kalandrovaného polyesteru, polypro. Používá se jako separační vrstva do vysoce zatížených konstrukcí v dopravním stavitelství (železnice, silnice, mosty, tunely apod.)Geotextílie je běžně využívána pro separaci,. Plošnou drenáž stěn musí tvořit vsakovací a filtrační vrstva. Struktura profilované fólie vytváří vzduchový prostor mezi nopy, kudy odtéká voda.

Pevně nakašírovaná filtrační geotextilie , vyrobená z termicky zpevněných nekonečných polypropylénových vláken, působí jako vrstva filtrační a zadržuje jemné . Naše geotextilie jsou vyráběny z kvalitního polypropylenu a polyesteru. Jejich velké přednosti jsou snášenlivost alkalického i kyselého prostředí a odolnost vůči obvyklým rozpouštědlům.

K funkcím každé geotextílie je ochrana hlavní izolační vrstvy ve stavbě, filtrace, drenáž , separace částí stavební konstrukce aj. Zpevňovací geotextilie – umožňuje stabilizaci zemního tělesa (přenáší tahová napětí) nebo podloží staveb. Přidává se do zemního tělesa v několika vrstvách ( vzdálených až m) nebo mezi zemní těleso a tzv.