Drenážní štěrk

V našem středisku v Hustopečích prodáváme kompletní sortiment sypkých stavebních materiálů. Výroba betonu, okapové chodníky okolo domu, jezírka, rybníčky, akvária, ozdoba do květináče, drenážní betonářská drť . Chcete položit chodníček a sháníte drenážní podkladový štěrk ? Nevíte, co znamenají frakce, nevíte kolik ho objednat? Hledáte vhodný materiál pro drenážní systém kolem domu?

Drťe, které jsou stále skladem, nabízíme v několika frakcích.

Pro správnou funkci drenážních trubek je nejdůležitější typ obsypové zeminy. Ta musí mít dostatečnou filtrační schopnost a zároveň nesmí obsahovat příliš jemné částice, které by zanesly drenážní otvory, nebo pronikly do samotného potrubí. Tento výskyt pramenů se nedá řešit, a tak se raději zaměříme Obsypaná drenážní hadice štěrkem na odvodnění střádající vody okolo domu, a to dokonalým odvodněním, tj. Jak jsem již zmínil, drenážní systém neslouží jako provětrávací systém, ale jen jako odvod spodní vody okolo podúrovňové části . Nejúčinější jsou drenáže z plastových či pálených trubek určených pro tyto potřeby.

Potrubí klademe na štěrkové lůžko, následně jej zasypeme další vrstvou štěrku , na tuto vrstvu umístíme jemnější štěrk či písek a nakonec zahrneme zahradní zeminou. Foto: ANTONÍN MANDA, drenážní štěrk. Křemičitý písek se využívá pro sklářské účely a složen je výhradně z kamínků a zrn křemene.

Bez křemičitého písku bychom sklo nevyrobili.

Slévárenský písek je speciální. Písek se taktéž používá ve slévárenství. Cílem je vytvořit drenážní těleso co možná nejpropustnější a dlouhodobě bezpečně funkční. Malé otvory ve flexibilních drenážních hadicích se samozřejmě mohou zanést malými částmi zasypu.

U hrubší frakce vždy doporučujeme, aby štěrk byl čistý a bez menších příměsí. Použije se jen na přímé obsypání . Ideální však je, pokud celou vrstvu nad drenážní trubkou tvoří štěrk , vysvětluje Petr Mi kulec z děčínské firmy BauIzol, která se specializuje na sanace objektů. Ovšem štěrk něco stojí, cena za tunu se pohybuje kolem sto deseti korun. Cena za jeden metr běžné drenáže včetně ma teriálu se pohybuje od sto . L a do ní vložit tu trubici.

Po položení celé větve, včetně revizních šachet, se do výše metru nad potrubí provede obsyp štěrkem frakce – mm. Kontrolní a revizní šachty se musí umisťovat na všech změnách směrů a zlomech potrubí. Jejich maximální vzdálenost nesmí přesáhnout metrů. Pro vsakování odpadních vod se často používá drenážní podmok podle obrázku 43. Na vhodném místě se vyhloubí příkopy – drenážní větve – (do hloubky 70– 1cm) a do nich se vloží s malým spádem drenážní trubky o světlosti cm.

Trubky se obsypou drobným štěrkem. Drenážní větev by neměla být delší než. Zajišťuji prodej písku a drceného kameniva.

Nabízím labský písek betonářský, kopaný písek maltový, prosívku, štěrk pod zámkovou dlažbu, drenážní štěrk či drcené kamenivo pro … Luboš Milichovský . Prodej písku a štěrku v Chotěboři. Prodáváme písky, štěrky, drcené kůry, recyklát, okrasné kameny, solitéry a další. Volba výšky a druhu podkladních vrstev je závislá na druhu zeminy.

Bude-li vaše stavba na propustném písečném podloží, není drenážních vlastností podkladu tolik třeba.