Izolační beton

Monolitický izolační beton s využitím kameniva na bázi expandovaného jílu zajišťuje žádoucí statické a požadované tepelně izolační hodnoty pro monolitické nosné tepelněi zolační konstrukce. I bez dodatečné izolace a úpravy povrchů jsou docílené betonové povrchy homogenní a jemně strukturované. V posledních letech je architekty znovu objevováno po užití lehkého betonu , tentokráte jako betonu pohledového.

Pohledový beton zaujme svou vysokou architektonickou . Jeho možnosti využití v konstrukcích jsou opravdu široké. Můžete jej použít jako lehký, výplňový, tepelně izolační , případně drenážní beton pro: rekonstrukce .

Ekostyrenbeton – teplý a lehký beton – významně omezí tepelné ztráty během topné sezony a stejně tak sníží pronikání letního vedra do domu. Lehký keramický beton, známý také jako keramzitbeton nebo Liaporbeton, je tepelně izolační beton z keramického kameniva Liapor (keramzitu). Díky keramzitu má však ještě celou řadu dalších výho jako jsou již zmíněná nízká objemová hmotnost a skvělé tepelně . Přednosti betonu směs Liapor Mix. Obecně lze říct, že lehký beton je nezastupitelný všude tam, kde nelze položit polystyrenová deska, nebo jakýkoliv jiný deskový tepelně izolační materiál z důvodů velkých nerovností podkladu. Má všechny podstatné vlastnosti běžného betonu , jako jsou pevnost a trvanlivost.

Lehký beton je skvělý materiál pro novostavby i rekonstrukce. Navíc má ale díky lehkému keramickému kamenivu také výborné tepelně izolační vlastnosti a velmi nízkou objemovou hmotnost.

Protože zbytečně nezatěžuje . Chci zateplit klenbu, shora. Jenže nechci klenbu zbytečně zatížit. Beton chci proto udělat lehčený z liaporu nebo keramzitu, což zároveň zlepší jeho izolační vlastnosti. Otázka zní, jak dalece to ovlivní jeho pevnost. Pro zabránění úniku tepla izolujeme klenbu na vnější straně.

Je pevný a trvanlivý jako běžné betony. Je to nejjednodušší řešení. Stěny klenby ohniště pece. Jednou z dalších metod nepřímého vylehčování betonu je užití pórovitého kameniva, a to jak přírodního, tak umělého, jímž může být jednak průmyslový, tedy . Pro některé stavební úkony ale může být překážkou jeho vysoká hmotnost a ne zrovna dobré izolační. Jedná se o teprve dru- hou významnou aplikaci tohoto typu betonu v České republice.

Technologie monolitického lehkého betonu je náročná jak na přípravu všech částí projektu a návrh betonové směsi, tak i na . Podkladový beton je nosnou částí, která . Lehčené betony se využívají obdobně jako běžný beton na monolitické konstrukce pozemních a inženýrských staveb. V individuální výstavbě se lehčený beton úspěšně uplatňuje při rekonstrukcích a půdních vestavbách na vytvoření spádových vrstev plochých střech nebo jako výplňová tepelně izolační vrstva pro.