Izolační pás

Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Hydroizolační asfaltový pás. Asfaltové pásy typu R, pás je možné použít jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňková izolační vrstva. Pás je možné použít i proti zemní vlhkosti, ale v kombinaci s nátěry horkým asfaltem.

Dodáváme materiály pro hydroizolace střech a staveb, hydroizolace základů, podlah, proti zemní vlhkosti, proti vodě, radonu, tepelné a zvukové izolace. V naší nabídce najdete modifikované asfaltové izolační pásy , podkladní asfaltové pásy a parotěsné zábrany, samolepící izolační pásy , asfaltové pásy na střechu a další .

Fadopex – polyetylénová izolace , charekteristika výrobků, ceník a porovnání. Izolační pásy z ovčí vlny se používají především pro utěsnění spár srubů a roubenek. Jsou také využívány pro utěsnění úzkých prostor kolem oken a dveří. Speciální samolepící izolační pásy SELFTENE Teraso určený pro jednovrstvou pokládku na rekonstrukce a stavby balkónů a teras: Na samolepící pás můžeme přímo pokládat dlažbu do lepidla bez použití vyrovnacího betonového potěru.

Výrobek: Multifunkční samolepící izolační pás pro přímou pokládku dlažby pro . Schlüter-DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové straně, slouží pro přilepení rohože k podkladu lepidlem na obklady a dlažbu. DITRA slouží v těsném spojení s dlažbou a obklady jako izolace, vrstva pro vyrovnávání tlaku .

Pás je vhodný pro běžné izolace základových desek, pozemní stavitelství tlakové vodě a ochradě proti radonu. INDEX – HELASTOPLAY P kg je asfaltový izolační pás s kompozitní polyesterovou spřaženou vložkou, modifikovaný elastomery SBS s flexibilitou do -15°C. Asfaltový izolační pás HELASTOPLAY P 5kg s břidličným posypem v naturální šedé barvě se používá pro izolace střešních konstrukcí, plochých i sedlových . Roth CC kompaktní okrajový izolační pás.

Vaše cena: Kč bez DPH Běžná cena: Kč bez DPH Obj. K oddělení samonivelační mazaniny od přilehlých stavebních dílů, mm silný speciální pěnový materiál mm vysoký, s lepícím . Za studena samolepicí hydroizolační pás na bázi bitumenu se snímatelnou ochrannou HDPE fólií. Pásy podstřešnífólie se pokládají zvenku za sebou s dostatečným překrytím ( vrchní pás má přesah nad spodním). Pojistné hydroizolační fólie se mohou použít u střech s provětrávací mezerou mezi fóliía izolací.

Izolační pás je určen pro jednovrstvou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a netlakové . Podstřešní difuzní pojistná fólie musí být difuzně otevřená (vodní pára tak může unikat z interiéru ven), kdežto . SANIGRES IZOLAČNÍ PÁS T š. BM v kartonu),cena za BM. Kč s DPH (3Kč bez DPH). Předchozí série Následující série . Pro překlenutí dilatačních a spojovacích spár pod keramickými obklady a dlažbou.

Skladovatelnost: v suchém prostředí!

Chemie – Typ: izolační pásy. Reflexní a izolační pás PET je zajímavý inovativní materiál, je vyroben ze slebé vrstvy izolantu a hliníkové odrazivé vrstvy – materiál je pevný – netrhá se. Nejširší uplatnění nachází jako reflexní (odrazová vrstva) za radiátory topných systémů.

Dokáže odrazit až tepla vyzářeného ze zdroje.