Kanalizační cihly

Kanalizační cihly jsou ideální volbou nejen pro řešení kanálů a stok, ale také opěrných zdí, sklípků či schodů. Dodavatel kompletního systému pro lícové zdivo: cihly klinker a lícové cihly, obkladové pásky a rohové tvarovky, dlažba klinker, parapetní desky a stříšky na sloupky, kanalizační cihly. Rozměr, 2× 1× mm.

Pro lepení čedičových cihel do kanalizačních stok doporučujeme použít speciální maltu EUFIX S. Historie přetavená v úspěch.

Ve druhé polovině devatenáctého století stála před problémem moderního odkanalizování řada evropských měst. Patřila k nim také Praha. Stav zdejší kanalizační sítě byl v té době neutěšený a vyžadoval okamžité řešení. Lícové zdivo včetně potřebných zdících hmot. Navštivte stránky výrobce.

Prodej: lícové cihly, kanalizační cihly KLINKER, dlažba KLINKER, obkladové pásky a lícové cihly KLINKER, obkladové pásky a dlažby STRÖHER, pálená střešní krytina RÖBEN, ruční cihelná dlažba, antuka, betonová zámková designová dlažba, průmyslová betonová dlažba, ekologické systémy, prvky . CPR), lícové cihly – dělivky (CIPd), lícové cihly děrované (CDR) a příčkovky(PkR). Lícovky ostře pálené (klinker) jsou zdicí prvky se slinutým povrchem.

Jsou mimořádně odolné protivnějším vlivům, a slouží tak především jako fasádní prvky. Procházkova 20 Kostelec nad Orlicí – Naplánovat trasu. Sídlo firmy, kde je prodejna kompletního systému pro lícové zdivo: cihly klinker a lícové cihly, obkladové pásky, zahradní dlažba klinker, parapetní desky, stříšky na zídky a sloupky, kanalizační cihly.

Nabízíme také pálenou střešní krytinu Röben. RETRO zdící cihla se používá k provádění plotových podezdívek, sloupků, zdiva, které je součástí venkovní architektury. Betonové cihly nabízíme v prvotřídní kvalitě. Jsme přímými výrobci, a proto vám můžeme garantovat tu nejvyšší kvalitu.

Využijete při stavbě plotů či podpěrných zídek. Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak. Součástí realizační dokumentace zděných stok musí být podrobný . Nejčastějším materiálem pro stavbu objektů na stokové síti je beton i železobeton. Dále můžeme použít materiály, jakou jsou: kanalizační cihly , stavební dílce a další materiály obdobných užitných vlastností jako je materiál stok.

Vstupní otvory objektů na stokových sítí musí být vybaveny kruhovými poklopy, které musí být . U větších průměrů se únosnost klenby zajišťuje armovanou betonovou klenbou nad vnitřním pasem. Ke zdění se pouţívají kanalizační cihly předepsaných vlastností nebo keramické tvárnice (segmenty), čedičové cihly, ţlaby a bočnice, které se spojují maltou předepsaných vlastností, průmyslově vyráběnou.