Kouřící komíny

Mám fotku kouřícího domu, ale včetně údajů, které mohou být považovány jako osobní (např. auto s čitelnou SPZ před domem atd.). Fotku můžete upravit, tak aby splňovala podmínky užití aplikace. Nejjednoduším způsobem je, že tyto osobní údaje z fotky oříznete.

Pro ořez můžete použít například . Pohled na internetovou mapu ukazuje, že velkou hustotu mají snímky „ čmoudících“ komínů například v Kravařích na Hlučínsku, v Havířově či ve Vřesině na Ostravsku.

Problém s kouřícími komíny vnímáme. Pravidelně vyzýváme lidi na webových stránkách, aby nesmradili. Máme necelé tři tisíce obyvatel a . Projekt webové a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl osvětovou metodou upozornit na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění v domácnostech. Teď více než kdy jindy lidé sledují kouřící komíny ve městech či obcích. Pokud mají podezření, že majitel domu v kotli pálí, co nemá, vědomě tak znečišťuje ovzduší a přispívá ke vzniku smogu, informaci postupují úředníkům životního prostředí.

Od ledna letošního roku jim to dovoluje novela o ochraně . Myslíte si, že sousedův komín moc kouří?

Vyfoťte ho a nahrajte na internet. Mapa kouřících komínů je tady! Krajský úřad Moravskoslezského kraje zprovoznil aplikaci Čistý komín. Neváhejte a přidávejte fotky komínů, kteří jsou bezohlední ke svému oklí a všem v obci.

Mobilní aplikace Čistý komín je nástroj, díky kterému můžete přidávat fotografie kouřících komínů na mapu České republiky a tvořit tak společně mapu „špindírů- komínů“. Aplikace je dostupná také pro chytré telefony. Webová a mobilní aplikace Čistý komín si klade za cíl motivovat veřejnost ke zlepšení způsobu vytápění v domácnostech.

Například v Řepích v ulici Raduňova jeden kouřící komín na mapě vidím. Projekt internetových stránek, kam může každý umístit fotku sousedova kouřícího komínu a připsat jakoukoliv poznámku, vyvolává rozdílné reakce. Takže jde o udávání v plném slova smyslu.

Příznivci aplikace tvrdí, že může zlepšit ovzduší v obcích a městech, podle kritiků ale bude přispívat k udavačství. Revize bude povinná každé dva roky. Kouřící komín byl dlouho považován za symbol rozvoje,“ říká Ivan Holoubek. Rozvoj věd a technologií ve 20.

Vzniklo desítky unikátních chemických látek, které měly vynikající vlastnosti a perfektně sloužily svému účelu. Ať už šlo o mazadla, přísady do potraviny či .

NATOČTE KOUŘÍCÍ KOMÍNY , KTERÉ ZNEČIŠŤUJÍ OVZDUŠÍ! Topí vaši sousedé vším, co jim přijde pod ruku? Je jasnou známkou zimy ve vaší obci nepříjemný zápach kouře ? Pošlete video přes aplikaci . Ještě než se na Mapě komínů ujistíte, že nikdo nezadal váš kouřící komín , můžete se podívat i na další věci. Dozvíte se také, jaká zdravotní rizika nese špatné spalování v kotli. Nejde o udavačskou aplikaci, jen upozorňuje na problémy, které reálně máme.

Mobilní aplikace umožňuje uživatelům okamžitě přidat fotografii kouřícího komínu na mapu včetně přesné GPS lokalizace, jež je k dispozici pro operační systémy Android a iOS. Ke každému komínu lze připojt i popis a četnost výskytu kouře. Je to jakýsi hydrotermální průduch, z něhož vyvěrá mineralizovaná voda o teplotě až 4°C.

Na špatné topení v domácnostech upozorní nová webová a mobilní aplikace Čistý komín, kterou vytvořila ostravská nezisková organizace Čisté nebe. Projekt umožní obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a tím motivovat majitele lokálních topenišť ke zlepšení . Domkaři z celé republiky, kteří topí neekologicky, mohou najít fotku svého domu s kouřícím komínem na internetu. S topnou sezonou se do obcí vrátil známý problém.

Lidé, kteří topí neekologicky a dýmem obtěžují i . ESKO: Čistý komín eviduje kouřící komíny na webu. Věříme, že tím, že společně vytvoříme mapu čoudících komínů, se nám podaří .