Laťování střechy

Rozměření střechy pro laťování , vytýčení pravého úhlu, vyznačení sloupců tašek, laťování v úžlabí, montáž. Je důležité správně určit vzdálenosti latí podle typu střešní tašky a sklonu střechy , aby střecha odolávala dešti, větru a sněhu. Správné uložení latí je důležité i pro estetický vzhled střechy.

Při pochybení v laťování se z hezké střešní konstrukce stane nehezká a nesymetrická konstrukce. Laťování Laťování včetně kontralatí je nutné uložit nejen na dřevěné, ale i ocelové a železobetonové konstrukce, aby postup laťování byl neměnný. Kromě kvality střešních latí a kontralatí je velmi důležitý i jejich průřez.

Přiměřené množství vzduchu však závisí na tvaru tašky, sklonu střechy a délce krokve. Betonové tašky patří do kategorie tašek posuvných. Tím, že nemají horní zámek, je při montáži latí poměrně velká vůle na rozměření jednotlivých řad.

Palubky a laťování střechy. Původně jsem chtěl použít barvu remers, ale když jsem viděl co barva dělá po letech tak na doporučení v prodejně s barvami jsme se rozhodli pro vivexyl – odstín ořech. Na valbovou střechu jsme nejdříve položili bednící prkna. Začali jsme po nejširším obvodu krovu kolem celého domu. V pokládání jednotlivých prken jsme pak pokračovali vždy na jedné straně střechy.

Střecha je nejdůležitější část domu a sami jsme si na ní netroufali.

Tabák umí a ví a specifika výrobce nastudoval z manuálu, který jsme si stáhli z internetu. Počet kusů střešních tašek na běžný metr délky hřebene se určuje v závislosti na délce krokve a sklonu střechy. Pravidla správného laťování.

Nejdůležitějším krokem před pokládkou střešní krytiny je správné rozměření krovu a určení vzdáleností latí podle pokynů jednotlivých výrobců střešních krytin. Vyztužení krovu zajišťuje ještě laťování , u novějších domů bednění. Latě bývají často ručně tesané jen ze dvou stran ze slabé tyčoviny. Byly nejlevnějším dřevem použitým ke stavbě chalupy.

Rozpon mezi nimi je závislý na délce zvoleného šindele, který býval dříve 5 později i centimetrů. VZDÁLENOST LATÍ OD VRCHOLU HŘEBENE (mm). LAŤOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY. Máte to hezký,to se musí nechat,ale zapoměli jste,že první lať u žlabu musí být na stojáka a to proto,že by vám poslední taška padala. Proto se vazba klade tak, aby vrchol střechy procházel na vnějším rohu plné vazby.

Nárožní krokve se ke krokvím plné vazby lípnou a střední krokev vazby valbové se zase lípne ke krokvím nárožním. Na krokve nárožní se přibije z obou stran bednění nebo laťování pro krytinu. Proto musí být nárožní krokev podle tohoto . Sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo několika střešních plášťů oddělených vzduchovými vrstvami . X Omezená možnost pohybu po střeše : zejména v teplých dnech je materiál poměrně změklý a po střeše se musíme pohybovat po velkoplošných podložkách (žebříky, prkna apod.).

Montáž na laťování o větším . Pokládku krytiny je nutné provádět dle návodu výrobce (podmínka záruky), především dodržet správné rozteče latí, přesahy desek, počet a rozmístění hřebů.

Při určování laťování , průřezu kontralatí a latí je vždy nutné zohlednit plochu střechy , účel objektu, rozteče krokví, místní klimatické podmínky (vyšší sněhová oblast) . Základní podmínky pro montáž. Trapézové plechy můžou být používány na všech typech střech se spádem minimálně 4°. Střecha – laťování musí být rovnoběžné s hřebenem, menší odchylky do 5cm lze zakrýt oplechováním. Laťování musí být v rovině s tolerancí 1cm aby při zatížení nedocházelo k deformaci tabulí. Pokud jste se rozhodli namontovat si střešní krytinu sami, před začátkem montáže pozorně prostudujte nákresy.

Zvýšenou pozornost věnujte přípravným pracím, propočtu střešní krytiny, realizaci nosné konstrukce a laťování. Určité montážní postupy závisí na tvaru střechy nebo skladbě střešního pláště.