Obrobek

Pohyb do záběru čili posuv (vedlejší pohyb) je k němu zpravidla kolmý a nástroj se jím posouvá na jiná místa povrchu obrobku. Posuv může být podélný a příčný, plynulý nebo přerušovaný. Obrobek je upnut ve vřetenu, které se otáčí, což je při soustružení hlavní pohyb.

Obrobek musí být upnut na vřeteno, které mu dodává otáčivý pohyb. Menší obrobky se upínají do soustružnické hlavy (sklíčidlo) nebo na upínací .

Substantivum, singulár, plurál. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj – nástroj – obrobek. Rozdělení obrábění podle hlavního řezného pohybu.

Funkce řídicího systému chrání nástroj i obrobek a zpřesňují obrábění. Heidenhain disponují mnoha funkcemi, které mohou zabránit škodám či dosahovat vyšších parametrů obrábění. V následujícím článku představíme, jak působí funkce Dynamic Efficiency AFC jako ochrana proti přetížení . Tato upínací část trnu je rozříznuta a provrtána, aby lépe pružila.

K rozpínání trnu, a tím i upnutí obrobku obstarává šroub s vnitřním šestihranem. Trnů této konstrukce se používá tehdy, je-li díra v obrobku (upínací základna) kalibrována a nemusí-li být hotový obrobek příliš přesný. Z geometrického hlediska je obrobek charakterizován rozměry a tvary jednotlivých ploch. Při obrábění se rozlišuje obráběná, obrobená a přechodová plocha (obr. 3).

Podle použité technologie obrábění vykonává . SLOVNÍ TVARY: obrobek ~ obrobcích ~ obrobkem ~ obrobku ~ obrobkům ~ obrobky. Naposledy hledáno: obrobek , osika, zběhat, omšelý , odemě, ský, spěr, čeština, stůčka, dol. Pravidla aktuálně obsahují 34. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.

Rozvírací klín nastavit do patřičné vzdálenosti (maximálně mm od- stup od řezné kružnice). Ochranný kryt nastavit podle tloušť- ky materiálu (obr. 7). Výšku řezu nastavit tak, aby kružnice řezu převyšovala obrobek maximálně o mm.

Strojem pro soustružení je soustruh obrobkem bývají většinou hřídele, čepy, příruby, vřetena, vše obrobky kruhového tvaru. Základní způsoby soustružení – jsou podélné a . Důvod je ten, že se často neví, jak bude obrobek upnut. Pokud to bude upínkami v přípravku nebo na stole, hrozí kolize nástroje s upínacím šroubem, maticí nebo upínkou (viz obrázek ).

Může se stát, že ani programující, ani obsluha si neuvědomí, jak je obrobek upnut, a tak může dojít ke zničení nástroje, případně i. Rýchly preklad slova obrobek do slovenčiny, výslovnosť, tvary a príklady použitia. Předběžný tvar se získává tvářením, konečný tvar obráběním. Mezi nejčastěji obráběné materiály patří ocel, nerez, hliník, mosaz a měď. Postup při frézování rovinné plochy.

Upneme nástroj do vřetene frézky, obrobek ustavíme do upínacího zařízení v tomto případě do strojního svěráku. Pro správné a pevné upnutí obrobku použijeme paralelní podložky (obr. 1), na které obrobek po dotažení svěráku doklepneme (obr. a 3).

Překontrolujeme, zda je obrobek.