Obvodové zdivo srovnání

Současná doba si žádá úspory na každém kroku a úspory ve stavebnictví tedy nejsou žádnou výjimkou. Zaměříme se tedy na srovnání zdících materiálů, které by měly vykazovat dostatečný tepelný odpor, což nověji označujeme jako co nejnižší součinitel prostupu tepla. Cenové srovnání obvodového zdiva.

Takto vytvořená obvodová zeď je silná maximálně centimetrů. S moderními zdicími bloky ať už z cihel či pórobetonu je možné dokonce postavit pasivní dům z jednovrstvého zdiva. Výhodou přesných cihlových tvárnic je také rychlost .

Především jde ale o mechanicky odolnější a trvanlivější konstrukci v porovnání se zateplovacím systémem a při započítání obnovy zateplovacího systému po letech, což je běžná uživatelská praxe, i ekonomicky. Naopak v létě při horkých dnech obvodové zdivo z těchto cihel brání přehřátí interiéru. Plněné cihly Porotherm T Profi jsou určeny pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, pro jednovrstvé obvodové zdivo s vysokou tepelnou izolací bez. Cihlový pasivní dům Triumf byl oceněn za jednovrstvé obvodové zdivo z cihel s integrovaným polystyrenem. Vápenopískové cihly (VPC) se dají použít pro obvodové i vnitřní zdivo.

Ve srovnání s cihlou musí být betonová dvojnásobně silná, aby zaručovala stejnou izolaci. Napříč naším českým trhem, a díky různorodosti materiálů používaných pro zděné nízkoenergetické a pasivní domy, je velice obtížné srovnávat jednotlivé. Stavebník může být poněkud frustrován v momentě, kdy pronikne o něco hlouběji do problematiky obvodového zdiva spojeného s tepelnou technikou a začne se . Po srovnání několika energetických průkazů se ukázalo, že tepelné ztráty stavby jsou vlivem obvodového konstrukce zdiva zhruba až z celkové ztráty objektu, dle typu domu a jeho velikosti.

Hezky zpracovnou aplikaci má Porotherm pod názvem POROMETR. Pouţívají se pro vnější obvodové i vnitřní nosné a nenosné zdivo. Mezi zavedené zdící prvky patří rovněţ tvárnice a tvarovky z porobetonu, . Použití: obvodové zdivo pro nízkoenergetické až pasivní domy bez dodatečného zateplení. Provedení: broušené cihlové bloky, spoj. V porovnání s původním provedením mají lepší tepelnětechnické vlastnosti a nižší hmotnost při zachování stejné pevnostní třídy.

Tvárnice je určena především na stavbu . Cihly nebo tvárnice – vlastnosti a porovnání. Pak jsou tady ještě stropy a ostatní konstrukce, ale nám jde teď jen o zdící prvky hrubé stavby a to jak pro zdění obvodových stěn domu, tak i vnitřních dělících příček. Ve skladbě obvodových stěn nejsou v podstatě žádné problémy s hlukem.

Nejslabším prvkem obvodového systému budou vždy okna a dveře. Pokud jsou tyto tři materiály použity pro obvodové zdivo , bývají z venkovní strany zateplovány, aby součinitel prostupu tepla vyhověl normě a přiblížil se. Bylo provedeno technické srovnání dvou nejčastěji používaných zdicích systémů používaných v České republice – pórobetonových a cihlových bloků . Jde nám samozřejmě o cenu, ale také o tepelné vlastnosti.

Zateplovat bych chtěl 2EPS. Zajímá mě, co je lepší zvolit jako zdivo. Diskuzí jsem našel spoustu, recenzí také.

Ale žádná nebyla úplně přesná a nějak nám s přítelkyní nepomohla. Kamarád zedník mi poradil Porfix, že má stejné vlastnosti jako ytong a je levnější.

Cihly Heluz Family 2injsou určeny pro jednovrstvé obvodové zdivo nulových, pasivních, nízkoenergetických a energeticky úsporných budov. Tyto broušené cihly mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na českém trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. Obvodové zdivo přenáší zatížení celé konstrukce do základů a přes ně dále až do podkladové vrstvy zeminy, proto je nutné věnovat mu zvýšenou. Pro tuto hmotu již neexistuje možnost namáčení tvarovek, ale je možno počítat s vyšší (asi o ) výpočtovou pevností zdiva ve srovnání s předchozí . Pro jednovrstvé obvodové zdivo pasivních, nízkoenergetických a energeticky úsporných budov.

Cihly FAMILY se vyznačují jednou z nejpropracovanějších geometrií . Abychom mohli srovnání provést komplexně a přehledně, musíme si stanovit nějaký klíč. Nebudeme srovnávat vnitřní nosné zdivo nebo příčky, neboť pro stavbu je zásadní obvodové zdivo , jehož . Technické parametry domu. Posuzované stavební materiály. Monolitická stavba z technického konopí. Broušené cihly Porotherm T profi.

Porovnání tepelných parametrů a výpočet úspory tepla pro obvodové zdivo.