Pojistná hydroizolace

Difuzně otevřené fólie Tyvek jsou fólie určené pod střešní krytinu jako doplňková hydroizolace. Umisťují se buď přímo nad tepelnou iz. Pojistné hydroizolace a parozábrany pro šikmé střechy mnoha známých značek.

V druhé části článku o pojistné hydroizolaci šikmých střech (PHI) se zmíním o nejdůležitějších vlastnostech, které by měly mít difuzní fólie používané pro vytvoření PHI. V Pravidlech pro navrhování a provádění střech jsou stanoveny i další materiály pro tento účel, zejména těžké plastové nebo asfaltové pásy . Je to proto, že žádná skládaná .

Kontaktní difúzně otevřená fólie sd ≤ 0m, možnost kladení přímo na izolaci, šíře . Pokud však chceme vytvořit stupeň těsnosti 3A, již je nezbytné pojistnou hydroizolaci podložit bedněním, avšak zde se již nedají použít běžně na trhu dodávané membrány či fólie. Pro tuto aplikaci je nezbytné použít speciální vysoce vodotěsné vysoce difúzní membrány s příslušnými spojovacími a těsnícími . Spojování přesahů je potřeba v případě, že skladba střechy je plánovaná jako dvouplášťová skladba, tj. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Montáž okapnice, pokládka difúzní fólie, montáž kontralatí s těsnící páskou.

Ty jsou podle svých vlastností pokládány na krokve, bednění nebo na vrstvy tepelné izolace. Rozlišujeme mezi lepenými a překrytými pojistnými . Parotěsné a vzduchotěsné zábrany.

Spolehlivá ochrana z interiéru, která snižuje spotřebu energie. Strukturní rohož – doporučována významnými výrobci plechových krytin. U tříplášťových střech nebo střech dvouplášťových zateplených v úrovni kleštin se pojistné hydroizolace. Takto vzniklý větrací otvor se může poté překrýt pruhem fólie položeným přes kontralatě tak, aby vzájemný přesah fólií byl min.

U nezatepleného prostoru . Není folie jako folie, při výběru správné foli. Jaké typy pojistných hydroizolací neboli difúzních fólií existují a čím se řídit při jejich výběru? Které parametry difúzních fólií jsou rozhodující? Obchod ověřený zákazníky.

Jiným způsobem, dle kterého lze pojistné hydroizolace rozdělovat,je funkce,ja- kou ve střešním plášti plní. Primární funkcí této vrstvy je spolehlivý odvod srážek pronikajících skrz střešní krytinu mimo konstrukci střechy. Tuto funkci samozřejmě mají všechny nabízené pojistné hydroizolace. Další funkci, kterou může pojistná.

Neboli Difuzní folie, pojistné podstřešní folie, pojistné hydroizolace šikmých střech Tyto materiály mají ve střeše nezastupitelnou funkci, protože tvoří poslední ochranu tepelných izolací nebo inte.