Polystyren na zateplení

Podle oblasti použití rozdělujeme polystyren na soklový, podlahový, fasádní, prodyšný, stropní a střešní. Pěnový fasádní polystyren je nejpoužívanější tepelná izolace pro zateplení domu. Označení typu fasádního polystyrenu pro zateplení fasád domů vychází hned z několika vlastností.

Značka EPS znamená zpěňovatelný . Isover Greywall splňuje vysoké požadavky na tepelně izolační vlastnosti.

Fasádní polystyren je nejvíce používaný izolant pro zateplení fasád. Výhodou fasádního polystyrenu je nízká hmotnost, dobrá opracovatelnost, velmi nízká nasákavost a nízká cena. Nevýhodou je nižší pohltivost zvuku a hlavně malá odolnost proti požáru.

Tepelným odporem, difusním odporem (schopností dýchat) a . Na zateplení spodních částí domů – soklů jsou vhodné fasádní polystyreny extrudované či Perimetrické desky, které se vyznačují . Nabízíme kompletní sortiment fasádních polystyrenů Styrotrade, Bachl, DCD Ideal a Baumit. S polystyrenem Baumit zavážíme i fasádní omítky a barvy, lepidla a příslušenství.

Lambda λD = 032-0(W∙m -∙K -) Fasádní izolační desky Isover TWINNER jsou určeny pro kontaktní zateplovací systémy se zvýšenými nároky na účinnost tepelné izolace při zajištění velmi vysoké požární bezpečnosti. Desky se lepí a kotví standardním způsobem. Jaký polystyren na zateplení vybrat? Nejčastější dotaz našich zákazníků zní JAK ZATEPLIT FASÁDU?

Tento příspěvek do blogu se bude věnovat tepelným izolantů na zateplení fasád a věřím, že odpověď na otázku JAK ZATEPLIT DŮM? Vám přicházím se zajímavým článkem, který řeší otázku, jak efektivně nalepit a zakotvit fasádní polystyren a vatu na dřevěný podklad stávající fasády domu. V dnešní době už dřevostavby představují veliké výstavby nových rodinných domů a bez kvalitního zateplení fasády se samozřejmě . Dnes již většina firem ví, že minerální izolace (MW) ani klasický polystyren (EPS) vhodný na sokl z důvodu jejich vyšších nasákavostí není, a správně dávají přednost extrudovanému (XPS) či . Na výběr je z široké škály izolačních materiálů, které lze použít.

V Čechách je jasným favoritem polistiren. Na zateplení je používán zejména pro svou cenu, která je ve srovnání s ostatními materiály, i více jak o třetinu nižší. Kromě ceny, pak můžeme mezi výhody počítat i nízkou hmotnost a přizpůsobitelnost.

Z hlediska druhů materiálů nejčastěji používaných k zateplení vítězí mezi českými samostaviteli jednoznačně polystyren. Jak z průzkumu mezi nimi vyplynulo, rozhoduje se pro něj, nebo jej již použilo, na procent dotázaných. Minerální vatu volilo jen procent a zbývajících osm procent se rozhodlo pro . Odborníci znají výpočty, které jasně prokážou, které izolace a který systém jsou vhodné, a napříkla že obyčejný polystyren by mohl být špatnou volbou.

Na zateplení domu si nechte vypracovat projekt — zadejte ho buď projektantovi nebo objednejte u dodavatelské firmy, která s projektanty spolupracuje . Aby polystyren na fasádě držel, zeď nesmí být zaprášená, nesmí na ní být opadávající stará omítka a jakékoli další nesoudržnosti. V případě, že máte vrstvu izolantu silnější než 1mm, nebo používáte k zateplení minerální vatu, použijte talířové hmoždinky s ocelovým trnem. Technologický postup prací při zateplení fasády ve rozepsaných krocích: Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit.

Hmoždinky Kč , Praha Hmoždinky na fasádní polystyren – nabízím cca kusů o rozměru 10xmm (průměr x délka). Polystyren 2Kč , Teplice Polystyren Prodám polystyren , zbylo po zateplení. Plísně na zdi pod polystyrénem vznikají jen tehdy, když je vrstva polystyrénu stěží decimetr tlustá a když má navíc původní zeď také nějaké mírně zvýšené tepelně- izolační vlastnosti oproti masivnímu kameni či cihle.

Podle výpočtu Veselého a Krejčího se při zateplení popsaného domu tepelnou izolací na bázi pěnového polystyrénu o tloušťce pěti centimetrů projeví úspora energie. Tato varianta konstrukce ale nevyhovuje ani z hlediska ročního množství zkondenzované páry a ani nesplňuje požadavek normy .