Prefabrikované stropy

Díky materiálu a konstrukci mají stropní panely LiaStrop. Klíčovým materiálem je kamenivo Liapor (tzv. keramzit) s výhodami pro stavbu i zahradu. Prefabrikované betonové stropy vyrábíme . Zejména jsou to nízký objem, vysoká pevnost, tepelná a zvuková izolace apod.

Těmi hlavními jsou rychlost a přesnost řešení.

Oproti jiným stropním systémům přináší betonové stropy. Hlavní nevýhody monolitických stropů odstraňuje prefabrikovaná technologie. Průmyslová výroba stropních panelů umožňuje jejich vylehčení a též jejich předpínání.

Přednosti prefabrikovaných stropů je jejich rychlá montáž a menší pracnost na stavbě. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové stropní panely. Stropy z prefabrikovaných polostropních panelů se zmonolitňovací vrstvou a stropy ze stropních panelů z lehkého, keramického betonu šetří náklady na mnoha místech.

Strop tuhý je například železobetonový prefabrikovaný strop , železobetonový prefamonolitický filigranový strop a ocelobetonový strop. Požadavek minimální vlastní hmotnosti stropu – vlastní tíha nosné konstrukce stropu je zpravidla významnou složkou zatížení, která ovlivňuje nejenom samotný strop, ale i svislé nosné .

Rozdělení stropních konstrukcí dle uložení : − vetknuté,. B prefabrikované stropy , ocelové stropy aj. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I vodorovné konstrukce – železobetonové stropy. Stropy s využitím prefabrikovaných stropních prvků jako ztraceného bednění: Výhody. Stropních bednících desek s následným vytvořením železobetonového monolitického deskového stropu.

Stropní prefabrikované prvky i stropní bednící desky se přibíjejí v úrovni zakončení stěn, tj. Konce stropních desek se pro překlenutí daného rozpětí osazují na jednoduchou soustavu . Podle materiálu můžeme stropní konstrukce rozdělit na dřevěné, železobetonové (které mohou být monolitické, montované a prefabrikované monolitické) a ocelové. Všechny můžeme z konstrukčního hlediska rozdělit na deskové a nosníkové konstrukce. Dřevěné stropy se zhotovují z . Převážná většina stropních konstrukcí u rodinných domů je řešena vložkovými stropy do nosníků s nadbetonovanou zmonolitňující vrstvou.

Tato konstrukce je zdánlivě jednoduchá a finančně úsporná. Konstrukce stropu vyžaduje velké množství pomocných konstrukcí (teleskopické stojky, lyžiny atd.) . BETONOVÉ PANELY, SCHODIŠTĚ. Dodáváme betonové panely, schodišťové prvky a Spirolly všech rozměrů!

PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ, PODESTY.

Pošlete nám poptávku nebo . Poptávka: prefabrikované stropy Spiroll a betonové schodiště a její reference. Realizace GOLDBECK Prefabeton s. Zadejte si poptávku také zdarma.