Prostorová akustika

Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech. Je zajímavé, že přestože prostorová akustika také zaznamenala svůj, i když pomalejší, vývoj, její nové trendy se však maximálně odrazily při návrzích koncertních síní, studií a profesionálních prostor pro zpracování zvuku, ale domácí prostor prakticky neovlivnily. A tak dál se poslech kvalitní hudby většinou.

Cílem není ochrana proti hluku, ale zajištění dobré slyšitelnosti a srozumitelnosti zvuku. Metodami prostorové akustiky se převáž- ně řeší prostory určené k poslechu zvuku a ke sledování produkcí . Při řešení akustiky prostoru je třeba nejprve odpovědět na velmi důležitou otázku: Je zdroj zvuku a posluchač v jiné nebo ve stejné místnosti ?

V prvním případě bude řešením zvuková izolace, v případě druhém se bude jednat o absorpci zvuku. Použitím systémů a konstrukcí Knauf vyřešíte oba . Learn how to improve the indoor environment in offices, schools and health care premises using acoustic ceilings and wall panels. Jde tedy o obor, který řeší šíření a vlastnosti akustických signálů v uzavřeném prostoru. Má celou řadu poddisciplín, např.

Pokud není stavba řešena akusticky, může to znamenat velký problém. Měření prostorové akustiky v rekonstruovaném Stavovském divadle v Praze. Posluchač nemusí být nutně odborníkem v oblasti akustiky, aby mu při poslechu řeči nebo hudby bylo zřejmé, že kvalita poslechových podmínek ne vždy . Akustika je neustále se vyvíjející obor.

Sledujeme světové trendy a nejmodernější technologie, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout optimální a efektivní řešení jejich záměru. Spolupracujeme pouze s předními výrobci akustických materiálů, zvukových a světelných aparatur. S našimi partnery vyvíjíme nové . Nabídka kompletního řešení prostorové akustiky – měření, projektování, dodávky a montáž.

Nahrávací, rozhlasová a televizní studia atd. Kulturní prostory – divadelní a koncertní sály, hudební kluby atd. Veřejné prostory – sportovní haly, dvorany veřejných . Rostislav Daněk, Jindřichův Hradec.

BOŽEJOVSKÝ JAROMÍR, Třebíč. Poznámky k řešení prostorové akustiky atrií a velko-prostorových kanceláří. Budova ČSOB v Radlicích obsahuje samostatné kanceláře, konferenční místnosti i velkoplošné kanceláře.

Na komunikační prostory v přízemí navazují provozy služeb a občerstvení. Uvnitř budovy jsou zřízeny tři prostorné dvorany ( atria) .