Protiradonová izolace

CENÍK A POUŽITÍ IZOLACÍ PROTI VODĚ A RADONU. Cihly, lepidlo no prostě všechno máme připravený jen si nevím rady s protiradonovou izolací. Radontesty a radonová opatření od profesionálů.

Na pozemku máme vysoký radon, tak jsme udělali odvětráni základové desky. Zadali jsme poptávku na protiradonovou izolaci a byli zděšeni z nabídek co jsme obdrželi.

Střední radonový index stavby – základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace. Vysoký radonový index stavby – celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace postačí, pokud koncentrace radonu v podloží rozhodná pro stanovení radonového indexu stavby nepřesáhne:. Pás DEKBIT AL Slze natavovat plamenem na podklad opatřený nátěrem (např. DEKPRIMER) nebo na . Dostatečnou ochranu stavby zajišťuje protiradonová izolace , která musí být provedena spojitě v celé ploše stavby přiléhající k zemině. Při použití asfaltových pásů je vhodné provést protiradonovou izolaci spojitě ve dvou vrstvách (pásech) a to ve dvou směrech – podélně a příčně, s dostatečným překrytím a . Pásy zabraňují průniku radonu (plynu) do ovzduší uvnitř objektu většinou z podloží na kterém stojí stavba.

Protiradonové pásy jsou určené k izolaci proti vlhkosti a radonu.

Proti pronikání radonu se ve spodní stavbě objektů používá protiradonová izolace , která je zároveň i izolací proti vzlínající vlhkosti. Výběr protiradonové izolace je častou otázkou, kterou nám zákazníci pokládají. Obecně jsou na protiradonouvou izolaci kladeny dva požadavky. Musí mít dostatečný difuzní odpor proti . Ve většině případů postačí protiradonová izolace s utěsněnými prostupy.

V malém procenti (tzv.extrémně vysoký radonový index – není termínus technikus) je třeba protiradonovou izolaci doplnit . Tomuto tématu byla dána přednost proto, neboť protiradonová izolace je opatřením nejčastějším a tvoří i základní díl opatření kombinovaných. Vytvořit dokonalou a trvanlivou protiradonovou izolaci však patří mezi nejobtížnější úkoly. Stačí totiž jediné vadné místo v izolačním systému a ochrana proti radonu končí absolutním . Bude-li staveniště zatříděno k dolní hranici vysokého radonového rizika ( koncentrace radonu v podloží nepřesahuje dvojnásobek koncentrace oddělující střední a vysoké riziko), postupujeme při ochraně objektu stejně jako na pozemku se středním rizikem.

V ostatních případech musí být protiradonová izolace ve všech . Profesinální protiradonová izolace za nejnižší ceny v ČR. R nabízí profesionální protiradonové izolace vašeho pozemku nebo domu. Ahoj všichni, měla bych dotázek ohledně protiradanové izolace. Naměřili nám ten nejmenší stupeň radonu a doporučili izolaci.

Pod obvodovým a nosným zdivem máme klasickou ipu.

Ale manžel teď přišel s tím, že by se tam snad měla dávat ještě nějaká folie na to. Tak sem se chtěla zeptat, jestli s . Doprava: sběrnou službou, možná dobírka Odběrné místo: Brno, Olomouc , Praha. Výjimkou jsou asfaltové pásy s kovovými výztužnými vložkami, které nesmí být použity jako jediný materiál protiradonové izolace , protože kovová fólie je vysoce náchylná k poškození. Našim zákazníkům umožňujeme zdarma zkontrolovat si návrh izolace proti radonu pomocí on-line kalkulátoru radonové izolace. Formulář pro výpočet tloušťky protiradonové izolace.

Vstupní data – PROTOKOL o stanovení radonového indexu pozemku . Pokud je potřeba dosáhnout výraznějšího snížení koncentrace radonu a ve stavebně složitějších případech je třeba se zaměřit v závislosti na stavebně technickém stavu objektu a charakteru podloží na profesionální technologie, zaměřené zejména na rekonstrukci podlah zahrnující položení nové protiradonové izolace , . Izolace proti radonu jsou vyrobeny z vysokohustotního polyetylénu (HDPE) nebo nízkohustotního polyetylénu (LLDPE).