Samonivelační podlaha

Technologický postup aplikace cementové samonivelační podlahové hmoty od firmy weber. Dokonale rovný podklad s tolerancí odchylek 1-mm je základním předpokladem při pokládce moderních podlahových krytin. Při vyšších nerovnostech odmítají pokladači i výrobci podlah poskytovat záruky. Před pokládkou volně položených podlah (plovoucí podlahy , koberce apod.) i lepených podlah.

Při volbě jakou betonovou podlahu zvolit by si každý měl spíš dát otázku – samonivelační betonovou podlahu – s garancí pevností přímo od výrobce – nebo podlahu betonovou z běžného potěru, kde pevnost není garantována, ale v podstatě jen odhadována – u materiálu, kde výsledná pevnost je v závislosti . Pro kvalitu podlahy je důležitá nejen samotná podlahová krytina, ale také podkladový povrch.

A u něj bývá nejčastějším problémem nerovnost. Cenným pomocníkem je samonivelační stěrka, hmota, která se starou podlahou dokáže divy. Hodí se pro velkoplošné vyrovnání podlahových nerovností.

Samonivelační stěrka je . Dokonalé vyrovnání podkladů v interiéru před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah , PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů, apod. ). Použití na většinu běžných podkladů (beton, kámen, cihelná a keramická dlažba) případně . Rozvoj oblasti stavební chemie používané při výrobě betonových směsí. Tyto betony jsou používány i pro provádění nosných desek podlah v bytové výstavbě.

Jedná se o novou technologii provádění podlah , kdy se pro výrobu . Nákup bez rizika: dní na vrácení. Technologie a vlastnosti stěrek dnes umožňují široký rozsah aplikací v tloušťkách od až mm, zvyšují mechanickou odolnost podkladů, nebo jsou přímo použitelné jako finální . Pokud tomu u vás tak není, bude zapotřebí podklad vyrovnat pomocí nivelace podlahy. Mnoho podkladů po odstranění podlahy nebo koberce je nerovných, drolí se, vykazují zbytky starého lepidla, asfaltu, nebo jsou v něm dokonce trhliny.

Cementová samonivelační podlahová stěrka nové generace s dlouhou. Průkopníkem využití výrobků na bázi sádry v České republice byla společnost Knauf, která i dnes táhne v mnohých směrech vývoj i popularizaci sádrových materiálů. To se týká nejen suchých sádrokartonových a sádrovláknových desek . Proto je velmi důležité si vybrat nivelační stěrku takovou, která je vhodná pro vaše použití. Po aplikaci samonivelační stěrky u zákazníka dostávám pravidelně tu samou otázku: „Jak dlouho budeme čekat, než se bude moci pokládat podlaha ? Má odpověď je vždy stejná: „Jakmile bude mít nivelační stěrka . Je tu řeč o samonivelačních hmotách a jejich vlastnostech, a dále o podmínkách, ve kterých se zpracovávají a aplikují na podlahu. Toto téma není „pecka“, ale spíše oříšek.

Jak na samonivelační hmoty. Na začátku si každý přečteme návo dojdeme na školení a dáme se do díla. Všechno víme, nebo skoro . Charakteristika samonivelační stěrky.

Mají charakter připraveného polotovaru – suché směsi, která se před aplikací smísí se stanoveným množství vody. Jednoduchý způsob provedení, spočívající v ručním nebo strojním nalití na připravený podkla . Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, která tvoří vrchní část vodorovných a šikmých konstrukcí.

Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být v nejnižším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní konstrukce. Konstrukce podlahy musí vyhovovat .