Spád okapu

Natažené šňůry nedovolí, aby se háky připevnily hluboko nebo vysoko, blízko nebo daleko od střechy. Svépomocí ŽIVĚ uskutečnil workshop na téma Montáž okapového systému. Potom se připevní další . Na workshopu bylo přibližně účastníků, kteří již před realizací okapu , pokládali přítomným technikům . Samotná montáž začíná upevněním žlabových háků.

Jak tedy postupovat při montáži? Nezapomeňte si háky očíslovat. Bez okapu by byl život domu těžký. Když je okap prorezlý, nebo.

Proto je montáži okapů třeba věnovat náležitou pozornost. Je-li spodek hůře zaizolovaný,. K provázku přiložíme vodováhu.

Opravy okapů patří k těm nejnemilejším operacím. Dalších fotografií v galerii. Papírovou obálku či krabici, koberec klouzající po podlaze, prasklé sklo, upadávající háček nebo díru v okapu. Požadovaný spád střechy je možno z konstrukčního hlediska zajistit dvěma způsoby: 1. Výhodou je tedy stejný spád všech spádových vrstev v rámci jedné střechy bez zbytečného zvyšování jejich výšek.

K jeho nesporným výhodám a oblibě patří i velmi snadná montáž. Tu ocení nejen profesionální řemeslníci-klempíři, ale i šikovní majitelé rodinných domů, chat a chalup, kteří se na zvelebování svých nemovitostí rádi sami podílejí. Jednoduchost a rychlost montáže okapů Lindab Rainline tkví v tom, že jde o . Odvodnění střechy domu může být podle umístění žlabu vůči střeše označeno následovně: – nástřešní žlab (žlab je umístěn v rovině střechy, před okapní hranou střechy) – podstřešní žlab.

U prvních je nutné jednotlivé háky naohýbat (každý jeden hák je ohnut v jiném místě, aby bylo možné vytvořit spád ). Určitě je dobré připomínat, že i samotná norma určuje spád okapového žlabu minimálně pět milimetrů na běžný metr. Je tedy nutné si vzít před samotnou instalací provázek a spád dobře naměřit, jinak voda nebude dobře z okapů odtékat. I když lze při instalaci chybovat, neměli byste se práce s těmito . Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky.

Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy okapu mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace .

Vložený dotaz Spád okapu do poradny eStřechy. Voda zde může být zachytávána do okapových žlabů a odváděna pomocí okapových svodů. Jiným řešením odvodu vody bývaly chrliče.

V zimním období se na okapu mohou tvořit rampouchy. Pokud není zajištěn odvod dešťové vody, je pod okapem při dešti intenzívní spad vody a proto úsloví dostat se z deště pod okap . Můžeme koupit buď jednotlivé prvky, ucelené okapové systémy, nebo tyto systémy získat při nákupu střešní krytiny jako její součást. Při osazování musíme bezpodmínečně dodržet spád , tedy aspoň centimetry na metrů délky. Průměr okapů a svodů musí být dostatečný.

Pro svislé odvodnění se . Vodováhou zkontrolujeme spád. Podle nich háky při osazování vyrovnáme. Poté první kus otáčením přes okraj zavěsíme do háků u svislého odtoku. Rozměry vhodných žlabů a svodů se určují z tabulky výrobce, přičemž je třeba znát velikost plochy, na kterou dopadají dešťové kapky. Tento údaj se zjistí vynásobením délky střechy její šířkou.

Odtokové trubky se montují maximálně po každých . Přibitím první latě na stojato se dosáhne toho, že se docílíplynulého spádu střechy na okapu. V opačném případě se prvnířada tašek klopí a spára mezi prvnía druhou řadoujerozevřena. Při nadokapním žlabu se položína lemovánížlabu po celé délce dvě polovičnítašky.

Tak se zajistí nelomený spád okapu střešníplochy. Návod na skladování a instalaci okapů a svodů MARLEY. SKLADOVÁNÍ: Okapy a svody.

Snadnou instalaci okapů v jakýchkoli podmínkách umožňuje široký sortiment háků.