Spárování přírodního kamene

PFN – Spárovací malta s přísadou trassu a ECT technologií. Spárování kamene jemnou maltou pomocí aplikátoru spárovací hmoty. Jen sem si ho trochu upravil! TDM – trasscementová drenážní hmota TNH flex – bílý kontantní můstek pro hmotu TDM PFF – spárovací malta s. VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: ➢ malta pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků z přírodního a umělého kamene nebo cihelných prvků ve vnějším i vnitřním prostředí.

Cementově šedá malta pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků z přírodního a umělého kamene nebo cihelných prvků ve vnějším i vnitřním prostředí.

Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene (331). CAS: Číslo ES ( EINECS):. Další název látky: Neuvádí se.

Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. Určené nebo doporučené použití látky nebo přípravku: Výrobek pro stavebnictví – cementová malta pro přizdívání, . Mít doma obklad nebo dlažbu z přírodního kamene je nádherná věc. Ovšem platí pár pravidel při lepení.

Jak na to, se podívejte v naší reportáži.

V moderních interiérech a samozřejmě i exteriérech nacházejí často uplatnění zabudované obklady a dlažby z přírodního nebo umělého kamene případně i mramoru. Chceme-li tedy dosáhnout očekávaného výsledku a neznehodnotit materiál . Lepení a spárování přírodního kamene. Seminář vedl technik a specialista na . TECHNOLOGICKÉ POSTUPY POKLÁDKY PŘÍRODNÍHO KAMENE – NA STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD. PFN – technické listy), tak že se rozmíchaná hmota stěrkou plošně aplikuje do spár a následně se ve dvou cca 1-hod intervalech čistí kamenná dlažba od zbytků spárovací hmoty. Spousta chalupářů takové kamenné stěny při rekonstrukcích odhaluje a nechává specifickou drsnou krásou přírodního kamene dotvářet interiér třeba v. V zásadě se spárování kamenů nijak moc neliší od spárování „přiznané“ cihlové zdi, je jen vzhledem k nestejné velikosti spár poněkud obtížnější.

Objednatel prostě musí respektovat fakt, že spáry vyrovnávají rozměrové tolerance desek. Pokládka obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene. Přemýšlet byste při realizaci obkladů, podlahy anebo čehokoli jiného zejména o tom, jakým způsobem budete řešit spáry mezi jednotlivými kusy. I nalepení kamene musí být maximálně estetické a funkční. My se podíváme na to, jakým způsobem spárování dlažby ryze přírodního charakteru realizovat.

Barvu lepidla vybírejte dle druhu kamene a spárovací hmoty např. Lepidlo musí vyplňovat 1 mezi dlaždicí a podkladem. EZÁNÍ DLAŽDIC A LEŠTĚNÍ HRAN.

Dostupnost: šedá – skladem, ostatní barvy – na objednání (2dny). Malta s přísadou trassu pro zdění, pokládku a současné spárování přírodního kamene.

Pro pokládání do středního maltového lože tlošťky min. Barva šedá, černá, bílobéžová. Druhy, vlastnosti a tvary kamene.

Podle vytíženosti se přírodní kámen rozděluje na měkký a tvrdý.