Stavba hmoty

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult. Co se v této kapitole dozvíte? Základní pojmy z historie představ o atomu.

Bohrův model atomu, vlastnosti elementárních částic – opakování. Kvantová čísla – opakování.

Vazby mezi atomy – opakování. Látky dělíme na čisté látky (např. destilovaná voda) a směsi ( minerální voda – kromě H2O obsahuje také soli). Na dvě hodinová sklíčka kápněte destilovanou vodu a vodu minerální.

Vhodným zahříváním (na topení, pod infralampou apod.) nechejte vodu odpařit. Porovnejte obsah obou sklíček. Je třeba podotknout, že přívlastek elementární se udržuje spíše z historických důvodů, protože mnohé z těchto částic mají vnitřní strukturu a navíc . Hmota je důležitý pojem fyziky, jeho význam se však zejména ve 20.

Možnosti fyzikálního zkoumání dříve umožňovaly rozlišovat pouze makroskopické mechanické, optické a termické vlastnosti různých forem hmoty. Moderní obory fyziky nabídly nástroje k podrobnějšímu zkoumání vnitřní . Téměř veškerá hmota v tomto vesmíru (tedy i na Zemi) se skládá z atomů. Atom se skládá z jádra a obalu.

Pro lepší představu o poměrech rozměrů je možno si představit, že kdyby bylo jádro velké jako centimetrová kulička, pak by byl obal velký asi jako fotbalový stadión. Skutečné rozměry atomu jsou ovšem. STAVBA HMOTY základní údaje o charakterů atomů a vnitřní stavbě dle vědeckých výzkumů z konce a počátku 20. Opakování názvosloví anorganických sloučenin.

Směs ( dispersní soustava) . Interaktivní vysvětlení látky vhodné pro výuku fyziky na ZŠ a SŠ. Stavba atomu a vazby uvnitř. Struktura a vlastnosti jádra, vazebná energie. Skupenství, fázové přechody. Atomy jsou základními stavebními kameny hmoty , jsou to nejmenší částice, na které lze hmotu rozložit chemickou cestou, a definují vlastnosti daného chemického . Vysoká škola chemicko-technologická.

Fakulta:Fakulta chemické technologie.

Typ dokumentu:text v elektronické formě. Antiškola známka:výborne. V přírodě rozlišujeme dvě formy existence hmoty : částice (korpuskule) a silová pole. Elementárníčástice,formy. Korpuskulární forma existuje podle fyzikálních podmínek (tlak, teplota) v některé ze čtyř fází ( skupenství): pevné, kapalné, plynné a plazmatické.

Pro jednotlivé druhy polí jsou. Elektronový obal je tvořen, jak již název napovídá, . Fyzikální jednotky ZÁKLADNÍ JEDNOTKY Měření el. A) Definice: Ampér je stálý elektrický prou který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu .