Stříkaný beton

Na betonárce je namíchána relativně suchá směs a na stavbě se pomocí stlačeného vzduchu dopravuje na předem připravené plochy. Vydané svazky lze obdržet do vyčerpání zásob od sekretariátu ČTuK na adrese: Český tunelářský komitét ITA- AITES. Vysoce kvalitní, trvanlivý torkretový ( stříkaný beton ) se stal nedílnou součástí výztuhy a stabilizace horniny v tunelování a těžbě.

Vlhké směsi stříkaných tunelových obložení vytvářejí moderní, jednolité a kompozitní konstrukce s výrazným snížením nákladů i času, omezením zdravotních rizik, zvýšením bezpečnosti . Technologie stříkaných betonů (torkretů) je založena na pneumatické dopravě suché nebo mokré betonové směsi na místo určení.

Betonová směs je dopravována tlakovými hadicemi, které jsou zakončeny stříkací tryskou, do které je přivedena tlaková záměsová voda s urychlovačem tuhnutí. Bezalkalický tekutý urychlovač do stříkaných betonů suchou i mokrou cestou, vhodný pro vysoce kvalitní betony s rychlým nárůstem počátečních pevností, zejména v tunelech a podzemních stavbách, zabezpečení skalních masívů, výrubů ap. Stříkané betony provádíme jak . Minimalizuje prašnost a spad stříkané směsi.

Dávkování: 0- na hmotnost . Pro sanaci betonových a zděných konstrukcí staveb používáme moderní a rychlou technologii betonáže bez bednění – suchý stříkaný beton. Vhodná technologie pro zaplňování kaveren a doplnění chybějícího zdiva a .

Torkretování či stříkání betonu je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkretovacího stroje. Cenově tedy něco více než swing. Torkretování je postup, kdy se suchá směs dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do torkretovací pistole, v níž se smísí s vodou a metá se na svislé konstrukce nebo na stropy. Master Builders Solutions od společnosti BASF. Globální tým pro podzemní stavby.

Společnost BASF se svým globálním týmem pro podzemní stavby je světovým lídrem v oblasti poskytování spolehlivých řešení orientovaných na zákazníka, zaměřených na vaše potřeby v oblasti. Nejčastěji se tento způsob používá na primární ostění tunelů budovaných metodou NRTM. Jedná se o beton ukládaný stříkáním.

Odkazy: Druhy betonu – eBeton. SB B – stříkaný beton. Nanášení betonu stříkáním odbourává nutnost použití bednění. Při průchodu suché betonové směsi . Dodáváme betony na většinu významných tunelových staveb v Praze, od kolektorů v centru Prahy až po tříproudé silniční tunely.

Alespoň na jedné betonárně je vždy nepřetržitý provoz, aby mohla výstavba tunelů probíhat bez přestávek hodin denně. Dodáváme jak betony stříkané , tak betony pro definitivní ostění a pro .

Oblasti využití stříkaných betonů jsou poměrně široké. Mají uplatnění například při zpevňování stavebních jam, zajišťování . V podzemních i pozemních konstrukcích, při provádění nových staveb a rekonstrukcí (zejména při stavbě silničních, železničních tunelů, kolektorů, podzemních prostor, vodojemů, opěrných stěn) se ve velké míře používá stříkaného betonu (SB), popř. Magistrát největšího tureckého města Istanbulu investuje do dopravní infrastruktury, a to i přes rostoucí inflaci a ekonomické zpomalení země.

Turecká dcera české stavební firmy Metrostavu Ankara Inşaat staví depo pro novou linku tamního metra. Ve stejném městě vybuduje i podzemní lanovku. Technologie stříkání betonu „suchou cestou“ spočívá v pneumatické dopravě suchých směsí a jejich vlhčení až v okamžiku vlastního nástřiku. Suchá směs je od stroje (stroje na stříkání betonu , torkretovacího stroje), transportována na místo nástřiku dopravními hadicemi zakončenými stříkací tryskou, do níž je současně .