Typy střešních krytin

Střešní krytina je vnější povrch střechy, který chrání budovu před povětrnostními vlivy. U šikmých střech je většinou složen z drobnějších dílů, které svým tvarem a způsobem pokládání zabraňují protékání vody. Ploché střechy bývají tvořeny souvislou nepropustnou vrstvou.

Cílem našeho srovnání střešních krytin není přinést ucelený srovnávací profil všech všemožných druhů. Zaměřujeme se pouze na nejžádanější typy : Pálené tašky.

Betonová střešní krytina. Hliníková střešní krytina. Katalog střešních krytin a střešních materiálů, publikace informací o střechách a stavebnictví.

Střešní tašky, šablony, plechové krytiny skládané a falcované, bitumenové šindele, vše porovnatelné podle ceny, záruky, životnosti, sklonu. Existuje mnoho druhů střešní krytiny. K základním patří pálené a betonové tašky, asfaltové šindele, břidlice, plechová krytina a vláknocementové desky.

Přibližíme si charakteristiku všech základních druhů střešní krytiny , jejich výhody a nevýhody a podmínky prostředí, do jakých se konkrétní krytina hodí.

Mezi nejznámější střešní krytiny patří došky, šindel, břidlice, šablonové desky nebo pálené a betonové tašky. Podívejte se, jaké mají vlastnosti! V současnosti je na trhu velké množství materiálů střešních krytin. Jelikož u každého typu existuje několik poddruhů, připravili jsme jejich přehled. Nejprve zkuste vyřadit typy střešní krytiny , které se na dům z nejrůznějších důvodů nehodí – například kvůli tvaru nebo únosnosti střešní konstrukce.

O výběru krytiny také velmi často rozhoduje cena, kterou může navíc o hodně navýšit doprava na místo stavby. Budete–li chtít využít k bydlení podkrovní . Sedlové střechy jsou nejběžněji používané po celém světě. Jedná se o šikmou střechu se dvěma střešními rovinami s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty. Přesto ale každá stavba, která ji nese, má své požadavky. Stejně tak jako její uživatelé.

A volba střešní krytiny závisí také na podnebí. Základní deskové krytiny. Střecha je nejen neoddělitelnou, ale také jednou z nejdůležitějších součástí stavby. Závisí na ní zachování kvality celého domu, neboť poskytuje všem ostatním vrstvám střešního pláště a potažmo celé stavbě .

Patří sem slaměné došky, dřevěné šindele, z trvanlivějších materiálů lze zmínit břidlici, případně další kameninové tašky. Kvalitní střešní krytina chrání jako celek další izolační i konstrukční vrstvy domu proti působení povětrnostních vlivů i slunečního záření. Kromě zmíněných tradičních druhů existuje dnes již široká nabídka krytin z plastu, plechu nebo z tzv. Některé typy jsou však těžší než pálené tašky. Mohou se také podobat tvarem a barvou.

Doporučují se však pro sklon střechy od 22° výše. Jde o recyklovatelnou hmotu. Je nutno však vědět i to, že v mnoha lokalitách, zejména ve . Při výběru střešní krytiny pro váš dům je nutné vycházet z několika kritérií. Nejprve vyřaďte typy krytin pro váš dům nevhodné, ať už kvůli tvaru anebo kvůli únosnosti jeho střešní konstrukce. Je jasné, že návrh a výběr střešní krytiny je v první řadě závislý na představě a možnostech investora, ale ani sklon . Výběr správné střešní krytiny je proto velmi důležitý.

Střechy bývají rovné nebo šikmé, pultové, sedlové, mansardové, polovalbové nebo valbové. Ať jsou jakéhokoli typu, musí mít svou vlastní střešní krytinu. Krytina udává styl domu a zároveň zajišťuje pohodlí uvnitř. Střecha je stavební konstrukce, která ukončuje stavbu shora a chrání ji proti povětrnostním vlivům.

Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce a střešní krytiny. Střechy se v zásadě rozdělují na základní ploché a sklonité (šikmé a strmé), nebo na zateplené a nezateplené.

Každá stavba potřebuje kvalitní střechu, proto je nutné důkladně promyslet výběr střešní krytiny. Trh se střešními krytinami nabízí nepřeberné množství druhů od klasických betonových nebo pálených tašek až po krytiny z přírodních materiálů. Vzhledem k širokému spektru barev i tvarů má zákazník možnost . Tašky a šablony můžou být z různých materiálů.

Taky se liší vlastnostmi, způsobem pokládky i cenou. První skupinu tvoří tvrdé skládané střešní krytiny. Materiálově jsou známy především dva typy těchto krytin – pálené střešní tašky a betonové střešní tašky. Oba typy střešních systémů sestávají ze základních tašek, krajových tašek, hřebenáčů i různých speciálních tašek (prostupové tašky, větrací tašky apod.) .