Vodoměrné šachty betonové

Použití Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako komory pro osazení vodoměrů a jiných armatur. Dno, segment, víko s poklopem, víko s otvorem, nádstavba. AQ sachty srovnaniSortiment.

Jednotlivé typy vyhovují technickým podmínkám všech vodárenských společností. Když se dostanete do situace, že správce vodovodů a kanalizací z vaší oblasti vyžaduje, abyste umístili vodoměr do vodoměrné šachty , budete stát před výběrem, jakou šachtu pro vodoměr od své přípojky zvolit.

Existují dva základní typy, které splňují všechny požadavky. Technologie nacházejí uplatnění především při měření průtoku pitné vody v rodinných domech, chatách a dalších objektech, případně jako ukončení studničních vrtů. Jedná se o vodoměrné šachty.

Plastové vodoměrné šachty jsou spolehlivou, efektivní a ekonomicky výhodnější alternativou betonových šachet. Samonosnost nádrže dokladuje statický výpočet formou konečných prvků s grafickým znázorněním postupného namáhání plastů. Podmínky pro instalaci: Skružená šachta SŠ 10 1určená do míst s výskytem spodní vody: Uvedená šachta se instaluje do výkopu, na betonový. Výhoda výstavby šachet z betonových prefabrikátů je ve zkrácení výstavby oproti monolitickým šachtám zhotovovaným na stavbách, v garanci kvality betonu, technickém .

Sháníte aktuálně vodoměrnou šachtu a rozhodujete se, jaký materiál vlastně zvolit? Potom jsou právě pro Vás určeny následující řádky. Na nich se totiž podíváme blíže na srovnání výhod a nevýhod plastových a betonových šachet.

Prefabrikované železobetonové vodoměrné šachty jsou určeny pro všechny typy rodinných domů a rekreačních objektů. Součástí vodoměrné šachty o objemu mje vlastní obdélníková nádrž, komínek, zákrytová destička a pojezdný poklop třídy B125. Naše firma Vám nabízí tři typy vodoměrných šachet : 600×320. PJ-ŠVO vodoměrná šachta pro obetonování.

Pro kompletaci šachty je nutné osadit vstupní žebřík a poklop s rámem ( tř. A). Vytvoření prostupů, osazení stupadel a poklopu je výrobcem dodáváno pouze na objednávku. SKRUŽ je svislý stavební dílec tvořící stěny vodoměrné šachty o tl.

Betónové vodomerné šachty sú určené pre osadenie vodomeru, prípadne príslušných armatúr, na domovú prípojku vody. Nami vyrábaná vodomerná šachta je vodotesná. Betónové oplotenie vašich domov, záhra priemyslených pozemkov našimi certifikovanými betónovými plotmi. Predám vodomerné šachty , ktoré sa používajú na osadenie vodomerov, zariadení na meranie prietoku, resp.

Plastové vodomerné šachty sú spoľahlivou, efektívnou a ekonomicky výhodnejšou alternatívou betónových šachiet. Používajú sa ako koncové, priebežné i odbočovacie, pre osa.

Sú určené na pripojenie vodovodného radu tam, kde nie je možné umiestniť vodomer priamo do objektu alebo ak je miesto pre napojenie vodovodnej prípojky od budovy príliš vzdialené. Betónová šachta sa skladá z niekoľkých častí a . Slúžia pre ochranu vodovodnej prípojky. Vodomerné šachty z betónu.