Zelené střechy skladba

Zajímá vás jaká je skladba zelené střechy ? V tomto článku přinášíme ucelené informace o plochých zelených střechách. Doporučené skladby vegetačních střech. Pro účely této publikace používáme termíny „vegetační střecha “ a. Skladbu vegetačních ploch zelených střech tvoří hlavně několik funkčních vrstev, které se skládají z různých materiálů.

A kromě toho mají i různé konstrukce, uspořádané v souladu s funkcí a působením.

Podle materiálového složení vrstvy plní současně několik funkcí. Odborná literatura rozlišuje v . Jednoplášťová vegetační skladba ploché střechy s extenzivní zelení , s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí. Vytvořit spolehlivě fungující zelenou střechu není snadné a již při projektování nové stavby je třeba striktně dodržovat stanovené zásady její skladby a nezbytně nutné je věnovat velkou pozornost výběru vhodných materiálů vyhovujících nejnovějším poznatkům o zelených . Výsadba rostlin Optigreen Osvědčená a vyladěná skladba předpěstovaných druhů rostlin, sestávající z mnoha druhů trvalek a dřevin. Městská zeleň v parcích, zelených střechách a stěnách výrazně.

Na vegetační střeše se desky z hydrofilní vlny . Zobrazit ve formátu: PDF, DWF, DWG, DXF. Na železobetonové nosné konstrukci.

S obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci. Rekonstrukce na železobetonové konstrukci. Celkovou cenu realizace zelené střechy je třeba vždy stanovit pro konkrétní střechu individuálně.

Montáž hydroizolační fólie pod zelené střechy DŮM SNŮ ŽELIVEC Důležitou součástí souvrství ozeleněné střechy je. Základ zelené střechy tvoří vyrovnaný a soudržný podklad nosné konstrukce. Je důležité, aby v něm nebyly žádné prohlubně, výčnělky nebo jiné nerovnosti.

Na tuto vrstvu patří podkladní zažehlená netkaná geotextilie IZOLTECH S 3odolná proti namotání na kotevní . Extenzivní zelená střecha je střecha pohledová a intenzivní zelená střecha je řešena jako místo pro relaxaci a pohyb osob a někdy bývá označována jako střešní zahrada. Extenzivní zelené střechy však vyžadují odborný návrh skladby střechy, který musí vycházet z provozních podmínek objektu. Semena a výhonky rostlin, které jsou schopny samy zakořenit. Zabraňuje vyplavování jemných . Vegetace se do roka rozroste na cca. VÝHODY ZELENÉ STŘECHY : – Ochrana hydroizolace před UV zářením a extrémními klimatickými vlivy – kroupami, větrem, mrazem – Odlehčení kanalizačního systému – zadržování vody – Lepší kvalita vzduchu a nižší hlučnost – Tepelná stálost v domě – eliminace vnějších vlivů – Zlepšení mikroklimatu – Větší životní prostor . Je vhodná zvláště pro vegetační střechy, které mají být zahradou a pobytovým prostorem.

Skladba zelené střechy se může lišit podle dodavatele i podle typu střechy. Tvoří vrchní vrstvu zelené střechy , která je ve většině případech zastoupena zeminou a humusem. Tloušťka vegetační vrstvy se stanovuje dle . Zelená střecha je střecha částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, nebo pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu.

Střecha také může obsahovat další vrstvy, jako například kořenovou bariéru a odvodnění a zavlažování.

Požadavky na skladbu zelených střech a stavební materiály. Téměř všechny střešní konstrukce je do jisté míry možné ozelenit. Některé konstrukce jsou vhodnější, jiné zase méně vhodné. Jedním ze základních členění střešních konstrukcí, je rozlišení na střechy: jednoplášťové (tzv. teplé, resp. nevětrané) .