Liniové odvodnění

Jak již název vypovídá, liniovým odvodněním je míněno sběrné zařízení, které zachytává dešťovou vodu z dané odvodňované plochy a odvádí ji pryč, například do kanalizace. Toto sběrné zařízení má tvar linie a může být umístěno napříč nebo podélně daného odvodňovaného území. Liniové odvodňovací systémy ACO . Stránka popisuje systém liniového odvodnění v podobě žlabů určených k odvodnění zpevněných ploch.

Nabízí modelové řady KENADRAIN a CONNECTO.

Nakupte liniové odvodňovací žlaby za nejpříznivější online ceny. Zákazníky ověřený e-shop Levné Stavebniny doručí liniové odvodňovací žlaby po celé ČR spolehlivě a bezpečně. Připravili jsme pro Vás širokou nabídku prvků pro liniové odvodnění. Odvodňovací žlaby před garáže, na zpevněné plochy, terasy, vjezdy pro zatížení A15-C2kN.

Odvodňovací BG betonové žlaby jsou důležitým elemtem při výstavbě nejen infrastruktury, odolávají vysokým zatížením a téměř nepozorovaně plní svojí důležitou úlohu. Podle způsobu použití jsou tyto prvky dodávány s . Je základní typem štěrbinového žlabu profilu „I” bez vnitřního spádu. Svými parametry je předurčen pro širokou škálu použití.

Nízká přirozená drsnost dává našim štěrbinovým žlabům vysoký hydraulický výkon. Použitý beton splňuje požadavky ČSN EN 206-a také požadavky Ředitelství silnic a dálnic dle TKP. To se začalo nahrazovat liniovým odvodněním tvořeným povrchovými žlaby s mřížkou, většinou litinovou.

Klasické žlaby mají své opodstatnění. Vizuálně lze snadno kontrolovat zanášení a žlaby lze po vyjmutí krycí mřížky dobře čistit. Někdy ale litinové nebo ocelové krycí mřížky nemusí korespondovat s . Odvodnění zpevněných ploch a hlavně hospodaření s dešťovou vodou je v dnešním stavebnictví velmi často řešeným tématem.

U nových staveb i rekonstrukcí se investoři, projektanti i realizační společnosti setkávají s požadavky nakládat s dešťovou vodou na pozemku stavby. Na rozdíl od bodového odvodnění pomocí vpustí lze u liniového odvodnění spádovat odvodňovanou plochu pouze ve směru k odvodňovacímu žlabu a není nutné spádovat jednotlivé úseky . K dispozici jsou v provedení pro horizontální a vertikální odvodnění. Technické informace podle NW (vnitřní profil) Přejít. Pokládka žlabů – doporučený postup.

ACO Euroself odvodnění je navrženo speciálně pro soukromou sféru a kombinuje nejlepší kvalitu provedení s vysokými designovými nároky. Všechny rošty jsou pro pojezd osobními automobily (v privátní sféře), čímž splňují veškeré požadavky na zátěž vyskytující se kolem rodinných domů. Pro kryty roštů je zvoleno několik .