Samovýroba palivového dřeva

Rohozec na svém zasedání dne 25. Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a . Podmínky pro samovýrobce : 1) Přednostně pro místní občany. Krhová obyvatelé obce Krhová, tedy obyvatelé s trvalým bydlištěm – pobytem v obci Krhová.

Dále také občané s bydlištěm – pobytem v jiné obci, ovšem v blízkosti lesů obce Krhová, např. Prodej palivového dřeva na .

Obec Kostelní Radouň leží v okrese Jindřichův Hradec. PRAVIDLA PRO SAMOVÝROBU PALIVOVÉHO DŘEVA. V LESÍCH MĚSTYSE DŘEVOHOSTICE. V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo. Zastupitelstvo obce Kratochvilka na svém zasedání dne 29.

Obec Kratochvilka jako vlastník lesa umožní . Hlavenec jako vlastník lesa umožní zájemcům o dřevo na topení provádět v lese samovýrobu dřeva. Městys Chudenice (dále jen „městys“) umožňuje v rámci transparentnosti a jednotného přístupu samovýrobu palivového dřeva (dále jen „samovýroba“) v obecních lesích i na mimolesních pozemcích. Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva občanům obce Měšín.

Samovýroba je určena zejména pro občany s trvalým pobytem v k. Veškeré práce provádí na vlastní náklady a vlastní nebezpečí. Kupující je fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem V obci Lipůvka je vlastníkem stavby nacházející se v k. Lipůvka která je dostatečně způsobilá k provedení samovýroby. Palivové dřevo vzniká zpracováním méně hodnotných nebo padlých stromů a ojedinělým kácením v těžko dostupném porostu obecních lesů.

Oznamujeme občanům, kteří mají zájem o samovýrobu palivového dřeva z obecního lesa po provedené probírce a prořezávce, aby se nahlásili u starosty obce v kanceláři OÚ. Obec Březolupy nabízí omezené množství samovýroby palivového dřeva. Jedná se o stromy podél silnice III. Uherský Brod ( akátů ), v zámeckém parku ( habr, 2x javor jasanolistý, javor horský ) a možná dřevo po bezpečnostních ořezech v . Napsal uživatel Martina Urbancová.

Obyvatelé Karlovarského kraje si ročně koupí od Lesů České republiky přibližně tisíc kubíků palivového dříví. Vytěží si je sami, a ušetří tak tisíce. Ke klasické samovýrobě dřeva v lese je potřeba vedle motorové pily už jen auto s přívěsným vozíkem, který palivo odveze. Výsledkem jsou výrazně nižší . DOST O PŘIDĚLENÍ SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘEVA A TĚŽ.

Datum doručení žádosti: . Cena za palivové dřevo získané samovýrobou na kalendářní . Obec Trnové Pole jako Vlastník lesních . Informace pro občany – samovýroba palivového dřeva.

Obec Chelčice nabízí občanům samovýrobu palivového dřeva a stěpky.